KODI Repository – Najlepšie úložiska doplnkov.

Okrem oficiálneho úložiska nadácie KODI Foundation existujú stovky Kodi repository a tisíce doplnkov-Addons od nezávislých vývojárov. Pre tento článok som vybral 8 najlepších CZ/SK repozitárov,10 zahraničných a 3 Adult s obsahom pre dospelých.

ℹ️ Úložiska doplnkov KODI čas od času zanikajú alebo vznikajú úplne nové.
Práve s tohto dôvodu budem tento článok pravidelne aktualizovať!


Ako nainštalovať KODI Repozitár.

Oficiálne úložisko nadácie KODI je vo väčšine prípadov už nainštalované spolu z aplikáciou KODI. Oficiálne KODI Repository poskytuje iba obmedzené množstvo doplnkov a obsahu na streamovanie.

Softvér KODI sa stál najobľúbenejšou streamovacou aplikáciou z jedného dôvodu a tým je možnosť inštalácie doplnkov od nezávislých vývojárov ktoré prinášajú neobmedzenú zábavu.

Repozitáre tretích strán sú na internete dostúpme v takzvaných zip archívoch. Na inštaláciu repozitárov máte dve možnosti. Buď zadáte URL adresu zdroja v správcový súborov alebo si zip súbor stiahnete na svoje zariadenie.

Či už použijete na inštaláciu repozitára prvú alebo druhú možnosť,vždy inštalujete súbory zo zip archívu.

Inštalácia doplnkov zo zip archívu

KODI ma kvôli bezpečnosti v predvolenom nastavení zakázané inštalovať repozitáre alebo doplnky tretích strán,ktoré sa inštalujú zo zip archívov. Ak chcete tieto repozitáre a doplnky inštalovať,najprv musíte v nastaveniach KODI povoliť neznáme zdroje. Bez tohto kroku nie je možné pokračovať v inštalácií.

Ak chcete povoliť neznámé zdroje aby ste mohli inštalovať zo zip archívov postupujte nasledovne:

V ľavom hornom rohu kliknite – ⚙️
1 – V ľavom hornom rohu kliknite – ⚙️
V novom okne kliknite – Systém
2 – V novom okne kliknite – Systém
kliknite – Neznáme zdroje
3 – V okne nastavenia systému v časti „Doplnky“ kliknite – Neznáme zdroje
UPOZORNENIE
4 – Prečítajte si UPOZORNENIE a ak s ním súhlasíte,kliknite – Áno
Vráťte sa späť do okna „Systém“
5 – Vráťte sa späť do okna „Systém“ alebo na domovskú obrazovku

⚠️ NEOFICIÁLNY DOPLNOK TRETEJ STRANY ⚠️

Vylúčenie zodpovednosti – Tento článok slúži iba na študijné účely.

INŠTALÁCIA DOPLNKU NA VLASTNE RIZIKO!

Ak sa rozhodnete doplnok inštalovať,robíte tak na vlastnú zodpovednosť! Väčšina takýchto doplnkov sprístupňuje nelegálny obsah podliehajúci autorským právam alebo šíri škodlivý a nebezpečný MALVÉR.

Autor článku nespolupracuje z nadáciou KODI ani s vývojármi doplnkov. Nezodpovedá za použitie tohto doplnku. Rovnako nezodpovedá za obsah nájdený pomocou tohto doplnku. Stránka KODI-info nehostuje ani nevlastní žiadny obsah tohto doplnku.

Pri streamovaní videa alebo hudby MUSÍTE POUŽIVAŤ VPN,čo je jediný spôsob ako zabezpečiť používanie KODI a zároveň získať prístup k ďalšiemu obsahu.


8 CZ/SK najlepších repozitárov.

Pre československú komunitu divákov sú najzaujímavejšie tieto 7 REPOZITÁRE:

ČÍSLONÁZOV ÚLOŽISKA URL ADRESA ZDROJA
1REPOSITORY CDER.SKhttps://cder.sk
2REPOSITORY XBMC-KODI CZ/SKhttps://repo.xbmc-kodi.cz
3REPOSITORY KODI CZ/SKhttps://kodi-czsk.github.io/repository
4REPOSITORY FASTSHAREhttps://kodi.fastshare.cz
5REPOSITORY HACKYhttps://repo.sc2.zone/hacky
6REPOSITORY CACHEhttps://cache-sk.github.io/kodirepo
http://p.xf.cz/r
7REPOSITORY SAROShttps://github.com/Saros72/kodirepo?tab=readme-ov-file
http://saros.wz.cz/repo
8REPOSITORY PARROThttp://p.wz.sk/
Zoznám repozitárov aktualizovaný dňa: 22.Január 2024

PS: Prečítajte si článok ” Ako nainštalovať CZ/SK doplnky do KODI.


10 zahraničných najlepších repozitárov.

Ďalšie 10 zaujímavé repozitáre sú nižšie v tabuľke. Nenájdete v nich CZ/SK doplnky, ale k filmom a seriálom si môžete zapnúť titulky,pravda najprv musíte nainštalovať potrebný doplnok.

ČÍSLONÁZOV ÚLOŽISKAURL ADRESA ZDROJA
1THE CREW REPOSITORYhttps://team-crew.github.io
2ALIUNDE REPOSITORYhttps://fuse99.com/aliunde
3G-SPORTS REPOSITORYhttps://mrgsi.github.io/gsports
4G-LIVE REPOSITORYhttps://mrgsi.github.io/glive
5G-SOURCE REPOSITORYhttps://mrgsi.github.io/gsource
6BUTTER FINGERS REPOSITORYhttps://j1wizard.net/butter
7THE LAB REPOSITORYhttps://th3l48.github.io/TheLab
8MBEBE REPOSITORYhttps://mbebe.github.io/blomqvist
9SLYGUY REPOSITORYhttps://slyguy.uk
10STREAMARMY REPOSITORYhttp://streamarmy.co.uk/repo
Zoznám repozitárov aktualizovaný dňa: 12.Marec. 2024

3 Adult najlepšíe repozitáre – Obsah pre dospelých.

ČÍSLONÁZOV ÚLOŽISKAURL ADRESA ZDROJA
1Dirty-G Repositoryhttps://mrgsi.github.io/dirtyg
2Aliunde Repositoryhttps://fuse99.com/aliunde
3Twisted Nutz Repositoryhttps://twistednutz.xyz/repo/
Zoznám repozitárov aktualizovaný dňa: 12.Marec. 2024

Kodi Repository alebo Kodi Builds?

Kodi Repository sú úložiska Kodi doplnkov. Aby ste mohli inštalovať addony, potrebujete základné súbory závislostí. Tieto súbory sú dostupné v úložisku. Po inštalácii archívu môžete pristúpiť k inštalácii addonu. Tým môžete zabrániť mnohým budúcim chybám závislosti. Na druhej strane existujú aj doplnky, ktoré závislosti nevyžadujú, a preto je ich možné inštalovať aj osobitne,samotné bez repozitára.

Kodi Builds je modifikovaný Kodi softvér. Pretože kodi je open source, vývojári môžu voľne meniť zdrojový kód a takto vytvárať nové KODI,ktoré si upravujú podľa vlastných požiadaviek.

Takáto zostava môže mať celkom iné rozhranie a úplne nové funkcie. Kodi Builds zostavy majú vo väčšine prípadov už pred-inštalované najlepšie repozitáre a doplnky. Kodi Builds najdete pod položkou WIZARDS.

UPOZORNENIE: Pred inštaláciou Kodi Builds si vašu terajšiu zostavu Kodi zálohujte, ak sa plánujete vrátiť späť. Po nainštalovaní Kodi Builds sa odstránia všetky vaše nastavenia, repozitáre a doplnky,preto budte opatrný. Všetko robíte na vlastné riziko!


Pridanie URL adresy úložiska.

 1. Na hlavnom paneli Kodi kliknite na ozubené koliesko
 2. Kliknite na správca súborov
 3. Pridať zdroj
 4. Kliknite na žiadne
 5. Do okienka napíšte URL adresu z tabuľky vyššie a kliknite na OK
 6. Zadajte názov pre zdroj – MENO ÚLOŽISKA a kliknite OK

Inštalácia repozitárov.

Ak ste si pridali URL adresy úložísk ,môžete prejsť k inštalácií rôznych repozitárov a doplnkov z nainštalovaného repozitára.


Inštalácia Kodi CZ/SK repository.

Pre všetkých Čechov a Slovákov je najzaujímavejšie úložisko Kodi CZ/SK Repository a práve preto si opíšeme inštaláciu tohto úložiska.

Postup je nasledujúci:

 1. Na hlavnom paneli Kodi kliknite na doplnky
 2. V ľavom hornom rohu kliknite na Box-inštalovať
 3. Vyberte inštalovať doplnky zo zip archívu
 4. Vyberte Repozitár
 5. Vyberte czech-repository.kodi-czsk-1.0.2.zip

Inštalácia doplnkov – Addons.

Repozitár Kodi CZ/SK máte nainštalovaný a teraz už môžete z neho inštalovať jednotlivé doplnky. Pre názornosť som pre vás vybral inštaláciu jedného z najlepších doplnkov SOSÁČ. Všetky ostatné doplnky sa inštalujú rovnako. Postup je nasledovný:

 1. Vyberiete nainštalovať z repozitára
 2. Vyberiete Kodi CZ&SK Doplňky
 3. Kliknete na video doplnky
 4. Vyberiete Sosáč alebo iný doplnok,ktorý chcete nainštalovať
 5. Kliknete na inštalovať
 6. Potvrdíte inštaláciu prídavných doplnkov kliknutím na tlačítko OK

Za krátku chvíľku je doplnok nainštalovaný a potom môžete inštalovať ďalší.


Ako otvoriť blokovaný video-obsah.

V článku ste sa dočítali o desiatkach repozitárov,v ktorých sú stovky až tisíce doplnkov,ktoré sprístupňujú online video obsah z internetu.

Väčšina tohto obsahu je ale uzamknutá takzvanou geoblokaciou alebo internetovou cenzúrou. K takémuto obsahu majú prístup iba diváci z určitých lokalít (miest,štátov,svetadielov)a pre zvyšok sveta je tento obsah zablokovaný. Práve z tohto dôvodu vam nefungujú všetky doplnky v Kodi.

Existuje šikovné riešenie ako túto blokáciu obísť a to je zmena IP adresy. IP adresa identifikuje z akého miesta sa na internet pripájate. Ak si zmeníte IP adresu virtuálne sa pripájate celkom z iného miesta(napríklad New-York,Londýn,Moskva) aj keď fyzicky sa nachádzate stále na Slovensku.

Môžete kedykoľvek ľubovoľne meniť IP adresy a tak sa virtuálne pripájať na internet z ktoréhokoľvek miesta na zemi pomocou virtuálnej privátnej siete serverov VPN.

Ak sa prípajate cez VPN,nielenže si zmeníte IP adresu, ale aj všetka vaša komunikácia z internetom je šifrovaná a tak nikto nemôže sledovať vaše aktivity na internete. Vyhnete sa postihu za stream ovanie obsahu chráneného autorským právom. Nikdy neviete ktoré doplnky sprístupňujú takýto obsah a nepoznáte zákony cudzích štátov.

Kodi je otvorený systém a preto doplnky programuje hocikto a nie vždy z čistým úmyslom. Vývojar doplnku si môže ponechať otvorené takzvané zadné dvierka cez ktoré môže napadnúť váš systém alebo odcudziť osobné údaje.

Práve z vyššie uvedených dôvodov je použivanie doplnkov z neznámych zdrojov od tretích strán bez VPN nemysliteľné a veľmi nebezpečné.

Vždy by ste mali používať VPN, aby ste chránili svoju identitu a bezpečnosť pri streamovaní filmov a televíznych relácií s takýmito aplikáciami.

PRIPOJTE SA K PURE VPN (najlepšie pre Kodi),ZMENTE SI IP ADRESU A SURFUJTE INTERNETOM ANONYMNE. SCHOVAJTE SVOJU IDENTITU A CHRÁŇTE SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE PRED HACKERMI. OTVORTE CENZUROVANÉ STRÁNKY A APLIKÁCIE.

Získajte prístup k väčšiemu obsahu a chráňte svoje súkromie.

Pripojte sa k internetu anonymne,schovajte svoju verejnú IP adresu a šifrujte prenášane údaje.

Pri streamovaní videa alebo hudby MUSÍTE POUŽIVAŤ VPN,čo je jediný spôsob ako získať prístup k ďalšiemu obsahu a zároveň zabezpečiť používanie KODI. Tu sú základné vlastnosti VPN:

Moja IP adresa

Informácie o vašom pripojení k internetu:

IP adresa:

Mesto:

Štát:

Operačný systém:

ISP:

Schovajte svoju IP adresu a chráňte dôležité údaje pri streamovaní obsahu a surfovaní po internete.

 • Získajte prístup k ďalšiemu obsahu – Väčšina doplnkov KODI sprístupňuje iba obsah na streamovanie z obmedzeného počtu krajín. Jediný spôsob ako obísť takéto geografické obmedzenia je zmena IP adresy pomocou služby VPN. Otvorte všetky doplnky KODI a streamujte všetok obsah knižnic pomocou VPN.
 • Vyhnite sa rizikám používania nelegálnych doplnkov – Množstvo doplnkov tretích strán sťahuje obsah z nelegálnych zdrojov,čo by vás mohlo dostať do právnych problémov. Okrem pirátského obsahu niektoré doplnky obsahujú nebezpečný malware. Ak chcete zabrániť ostatným v sledovaniu používajte VPN sieť,ktorá skryje všetko čo robíte v KODI a na internete. Pripojte sa na internet anonymne.
 • Zabraňte sledovaniu zo strany poskytovateľa pripojenia k internetu – Ak poskytovateľ internetových služieb uvidí že používate KODI,môže obmedziť vašu internetovú linku. Ak zisti že používate nelegálne doplnky môže vás upozorniť na porušenie autorských práv. Vyhnite sa týmto obmedzeniam šifrovaním prenášaných údajov pomocou VPN,aby nikto nemohol sledovať vaše online aktivity.

Existuje veľké množstvo VPN,no nie každá je vhodná pre KODI a stream ovanie. Potrebujete takú VPN,ktorá odblokuje akýkoľvek doplnok KODI a zároveň ochráni vaše digitálne súkromie.

Po otestovaní viacerých služieb VPN odporúčam najlepšiu NORD VPN,ktorá je lídrom na poli vývoja bezpečnostných aplikácií. Ako lacnejšiu alternativu odporúčam PURE VPN,ktorá nijak nezaostáva za prvou službou. Obidve služby VPN sú vhodné pre KODI,kladú veľký dôraz na súkromie používateľa a sú úplne legálnymi službami vo väčšine krajin sveta.

Vyskúšajte VPN bez rizika. Ak nebudete zo službou spokojný,môžete do 30 dní požiadať o vrátenie peňazí.


4.7/5 - (50 hlasov)

Ak sa vám príspevok páči a je pre vás prínosom poprosím o zdieľanie,ďakujem.

Zdieľanie je spolupráca.

Ak sa vám tento článok páči, prosím, zdieľajte ho so svojimi priateľmi a známymi. Vaša podpora je pre mňa veľmi dôležitá a pomôže mi dosiahnuť väčšiu čitateľskú základňu. Ďakujem!

Index