Zrieknutie sa zodpovednosti.

Ak potrebujete ďalšie informácie alebo máte otázky týkajúce sa vylúčenia zodpovednosti na  stránkach KODI – návody, neváhajte ma kontaktovať e-mailom na adrese tulenko.mi@gmail.com

Vylúčenie zodpovednosti za KODI – návody.

Web KODI – návody nijako nespolupracuje zo spoločnosťou KODI a nevlastní žiadne repozitáre ani doplnky. Práve z tohto dôvodu nenesie žiadnu zodpovednosť za doplnky od tretích stan.

Všetky informácie na tejto webovej stránke – https://www.milantulenko.eu – sa uverejňujú v dobrej viere a len na všeobecné informačné účely. KODI – návody nezaručujú úplnosť, spoľahlivosť a presnosť týchto informácií.

Mnohé repozitáre a doplnky časom zanikajú alebo zmenia URL adresu umiestnenia a tak prestanú fungovať. Z niektorými doplnkami sa preto musíme rozlúčiť navždy  a iné sa časom objavia na inej URL adrese.  Aj keď sa snažím o udržanie aktuálneho stavu,nie je to vždy v mojich silách.

Akákoľvek činnosť, ktorú podniknete na základe informácií, ktoré nájdete na tejto webovej stránke (Informácie a návody), je výlučne na vaše vlastné riziko. KODI – návody nezodpovedajú za žiadne straty alebo škody v súvislosti s používaním webovej stránky. 

Z našich webových stránok môžete navštíviť ďalšie webové stránky sledovaním hypertextových odkazov na takéto externé stránky. Aj keď sa snažíme poskytovať iba kvalitné odkazy na užitočné a etické webové stránky, nemáme kontrolu nad obsahom a povahou týchto stránok. Tieto odkazy na iné webové stránky neznamenajú odporúčanie pre všetok obsah nachádzajúci sa na týchto stránkach. Vlastníci a obsah stránok sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a môžu sa vyskytnúť skôr, ako budeme mať možnosť odstrániť odkaz, ktorý mohol byť „zlý“.

Nezabúdajte, že keď opustíte našu webovú stránku, iné stránky môžu mať odlišné zásady ochrany osobných údajov a podmienky, ktoré sú mimo našu kontrolu. Pred zapojením sa do akéhokoľvek podnikania alebo odovzdaním akýchkoľvek informácií si nezabudnite prečítať zásady ochrany osobných údajov týchto stránok a ich „Zmluvné podmienky“.

Súhlas

Používaním našej webovej stránky týmto súhlasíte s našim vyhlásením o odmietnutí zodpovednosti a súhlasíte s jeho podmienkami.

Aktualizovať

Ak budeme v tomto dokumente aktualizovať, meniť a dopĺňať alebo robiť akékoľvek zmeny, tieto zmeny sa tu výrazne zobrazia.