Zásady ochrany osobných údajov.

Milan Tulenko sa zaväzuje chrániť vaše súkromie.

Na stránkach KODI – návody, prístupnej z https://www.milantulenko.eu je jednou z mojich hlavných priorít súkromie  návštevníkov. Tento dokument o ochrane osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré zhromažďujem a zaznamenávajú stránky KODI – návody a ako ich používame.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa používania vašich osobných údajov, kontaktujte ma na tulenko.mi@gmail.com a ja Vám rad pomôžem.

 

Zásady ochrany osobných údajov

Zotrvaním na týchto zabezpečených stránkach certifikátom SSL na doméne milantulenko.eu  a používaním mojich služieb súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov tak, ako je to uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

 

Obsah

 1. Definície použité v týchto pravidlách
 2. Zásady ochrany údajov, ktoré sledujeme
 3. Aké máte práva týkajúce sa vašich osobných údajov?
 4. Aké osobné údaje zhromažďujeme o vás
 5. Ako používame vaše osobné údaje
 6. Kto iný má prístup k vašim osobným údajom
 7. Ako zabezpečujeme vaše údaje
 8. Informácie o súboroch cookie
 9. Kontaktné informácie

definícia

Osobné údaje  – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.
Spracovanie  – akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú na osobných údajoch alebo súboroch osobných údajov.
Subjekt údajov  – fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávané.
Dieťa – fyzická osoba mladšia ako 16 rokov.

Zásady ochrany údajov

Sľubujem dodržiavanie týchto zásad ochrany údajov:

 • Spracovanie je zákonné, spravodlivé, transparentné. Moje spracovateľské činnosti majú zákonné dôvody. Pred spracovaním osobných údajov vždy považujem vaše práva za prvoradé. Na požiadanie vám poskytnem informácie týkajúce sa spracovania.
 • Spracovanie je obmedzené na účel. Moje spracovateľské činnosti zodpovedajú účelu, pre ktorý boli zhromaždené osobné údaje.
 • Spracovanie sa vykonáva s minimálnymi údajmi. Zhromažďujem a spracovávam len minimálne množstvo osobných údajov potrebných na akýkoľvek účel.
 • Spracovanie je obmedzené časovým obdobím. Vaše osobné údaje nebudem uchovávať dlhšie, než je potrebné.
 • Budem sa snažiť zabezpečiť presnosť údajov.
 • Urobím všetko pre to, aby som zabezpečil integritu a dôvernosť údajov.

Práva subjektov údajov

Subjekt údajov má nasledujúce práva:

 1. Právo na informácie – znamená, že máte právo vedieť, či sa vaše osobné údaje spracovávajú; aké údaje sa zhromažďujú, odkiaľ sa získavajú a prečo a kým sú spracovávané.
 2. Právo na prístup – znamená, že máte právo na prístup k údajom zhromaždeným od / okolo vás. To zahŕňa aj právo požiadať o kópiu zhromaždených osobných údajov.
 3. Právo na opravu – znamená, že máte právo požiadať o opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné.
 4. Právo na vymazanie – čo znamená, že za určitých okolností môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z mojich záznamov.
 5. Právo obmedziť spracovanie – čo znamená, že v prípade určitých podmienok máte právo obmedziť spracovanie vašich osobných údajov.
 6. Právo namietať proti spracovaniu – v niektorých prípadoch máte právo vzniesť námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov, napríklad v prípade priameho marketingu.
 7. Právo na námietku proti automatizovanému spracovaniu – čo znamená, že máte právo vzniesť námietky proti automatizovanému spracovaniu vrátane profilovania; a nepodlieha rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní. Toto právo môžete uplatniť vždy, keď dôjde k výsledku profilovania, ktorý vytvára právne účinky týkajúce sa vás alebo ktoré vás významne ovplyvňujú.
 8. Právo na prenos dát – máte právo na získanie osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte alebo ak je to možné, ako priamy prenos z jedného procesora na iný.
 9. Právo podať sťažnosť – v prípade, že odmietnem vašu žiadosť podľa práv na prístup, poskytnem vám dôvod. Ak nie ste spokojný so spôsobom spracovania vašej žiadosti, kontaktujte ma.
 10. Právo na pomoc orgánu  dohľadu  – čo znamená, že máte právo na pomoc orgánu dohľadu a právo na iné opravné prostriedky, ako napríklad nárok na náhradu škody.
 11. Právo na zrušenie súhlasu – máte právo odobrať akýkoľvek daný súhlas na spracovanie vašich osobných údajov.

Údaje, ktoré zhromažďujem.

A – automaticky zhromaždené informácie o vás
Toto zahŕňa informácie, ktoré sa automaticky ukladajú prostredníctvom súborov cookie a iných nástrojov relácie. Napríklad vaša adresa IP, história nákupov (ak existuje) atď. Tieto informácie sa používajú na zlepšenie vášho zákazníckeho zážitku. Keď využívate moje služby alebo sa pozriete na obsah mojich webových stránok, vaše aktivity môžu byť zaznamenané.
B – Verejne dostupné informácie
Môžem zhromažďovať informácie o vás, ktoré sú verejne dostupné.

Ako používam vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používam na:

 • Informovanie vás o novinkách  na webovej lokalite https://www.milantulenko.eu prostredníctvom aplikácie OneSignal – Free Web Push Notifications a z vašim povolením notifikácii vo webovom prehliadači.
 • zvýšenie vašej spokojnosti z webom.
 • plnenie záväzkov podľa zákona alebo zmluvy.

Vaše osobné údaje používam z oprávnených dôvodov alebo s vaším súhlasom.
Na základe uzatvorenia zmluvy alebo plnenia zmluvných záväzkov spracujem Vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • identifikovať vás
 • poskytovať službu alebo produkt

S vaším súhlasom spracujem vaše osobné údaje na nasledujúce účely:

 • posielať vám notifikácie o novinkách na webe prostredníctvom webového prehliadača.
 • na iné účely,pred aplikovaním vás vopred požiadam o súhlas.

Vaše osobné údaje spracovávam, aby som splnil záväzky vyplývajúce zo zákona. Vyhradzujem si právo zhromažďovať anonymizované osobné údaje a používať takéto údaje. Využívam údaje mimo rámca týchto pravidiel iba vtedy, ak sú anonymizované.
Vaše osobné údaje smiem spracovať na ďalšie účely, ktoré tu nie sú uvedené, ale sú kompatibilné s pôvodným účelom, pre ktorý boli údaje zhromaždené. Za týmto účelom zabezpečím, aby:

 • prepojenie medzi účelmi, kontextom a povahou osobných údajov je vhodné na ďalšie spracovanie;
 • ďalšie spracovanie by nepoškodilo vaše záujmy a
 • bolo by vhodné zabezpečiť spracovanie.

Budem vás informovať o akomkoľvek ďalšom spracovaní a účeloch.

Kto iný môže mať prístup k vašim osobným údajom

Redakčný system WordPress na ktorom sú postavené tieto webove stránky nezbiera žiadne osobné údaje od osôb ktorí navštevujú webove stránky.

Vaše osobné údaje nezdieľam s cudzími ľuďmi. Osobné údaje o vás sú v niektorých prípadoch sú poskytované mojim dôveryhodným partnerom tak, aby som mohol  vam umožniť  nákup produktu či služby od partnerov na ktorých odkazujem zo svojej lokality.

Táto stránka obsahuje pridružené odkazy na produkty a služby partnerov. Za nákupy uskutočnené prostredníctvom týchto odkazov môžem dostať províziu. 

Hypertextové odkazy,call to action tlačidla a bannery sú odkazy na doplnenie textu a odkazy ktoré smerujú na katalóg produktov, prípadne do e-shopov, kde je možné kúpiť produkty alebo služby.

Na mojich webových stránkach sú umiestené reklamné odkazy (bannery, ikonky, produktové boxy, textové odkazy, … ) partnerských spoločnosti v rámci affiliate programu. Reklamy obsahujú hyper-link vedúci na e-shop partnera. Kliknutím na tento link (odkaz) sa užívateľ presune priamo na e-shop partnerskej spoločnosti. Zároveň s týmto sú spoločnosti predávané potrebne údaje užívateľa pre identifikáciu, z akéj stránky daný užívateľ na e-shop partnerskej spoločnosti  prišiel. Tieto údaje sú záznamy v súbore cookie.

Spolupracujem iba s partnermi, ktorí dokážu zabezpečiť primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov.
Vaše osobné údaje zverejňujem tretím stranám alebo verejným činiteľom, keď to z právneho hľadiska je pre mňa záväzné. Vaše osobné údaje môžem zverejniť tretím stranám tiež vtedy, ak ste s nimi súhlasili alebo ak existujú iné právne dôvody.

Nemôžem vám stopercentne zaručiť bezpečnosť na stránkach, na ktoré odkazujem,preto si vždy overte zásady ochrany osobných údajov hneď po vstupe na takéto stránky. 

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Pripojené tretie strany:

 • ONESIGNAL – Nástroj na zasielanie PUSH notifikácii do prehliadača.
 • GOOGLE ANALYTICS – Analyticky nastroj na meranie návštevnosti.
 • SHARIFF  –  Heise Medien GmbH & Co. KG  -Tlačidlá sociálnych médií s ochranou osobných údajov.

Sociálne siete:

Webstránky na doméne milantulenko.eu sú umiestnene na serveroch FORPSI –  INTERNET SK, s.r.o

Ako zabezpečujem vaše osobné údaje

Snažím sa, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Používam bezpečný protokol SSL na komunikáciu a prenos dát (HTTPS). Používam anonymizáciu a pseudonymizáciu tam, kde je to vhodné. Na serveri mám nainštalované potrebné bezpečnostné pluginy  (iThemes Security) a používam silne hesla. Sledujem moje systémy pre možné zraniteľnosti a útoky.

Do administrácie WordPress a ku katalógu či na môj počítač nemá nikto iný prístup iba ja.
Pred zvedavými očami sociálnych sieti ste chránený tlačidlami sociálnych médií s ochranou osobných údajov Shariff a preto môžete smelo zdieľať príspevky z domény https://www.milantulenko.eu z vašimi priateľmi na sociálnych sietiach bez toho aby bolo narušené vaše súkromie a osobné údaje. Viac o týchto skvelých tlačidlách na zdieľanie obsahu si prečítajte tu.  

Aj keď sa snažím čo najlepšie, nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií. Sľubujem však, že informujem príslušné orgány o narušení údajov. Takisto vás budem informovať, ak by boli ohrozené vaše práva alebo záujmy. Urobím všetko, čo rozumne dokážem, aby som zabránil narušeniu bezpečnosti a pomáhal orgánom v prípade akýchkoľvek porušení.

deti

Nechcem zbierať ani vedome zhromažďovať informácie od detí. Moje služby sa nezameriavajú na deti.

Cookies a ďalšie technológie, ktoré používam

Používam súbory cookie a  podobné technológie na analýzu správania zákazníkov, správu webových stránok, sledovanie pohybov používateľov a zhromažďovanie informácií o používateľoch. To sa deje s cieľom prispôsobiť a zlepšiť webovú lokalitu vašim požiadavkám.

Cookie je malý textový súbor uložený v počítači. Súbory cookie ukladajú informácie, ktoré slúžia na to, aby pracovali na stránkach. K cookies vytvoreným mojimi webovými stránkami pristupujem len ja. Súbory cookie môžete ovládať na úrovni prehliadača. Výber deaktivácie súborov cookie môže brániť používaniu určitých funkcií.
Cookies používam na nasledujúce účely:

 • Potrebné súbory cookie – tieto súbory cookie sú potrebné na to, aby ste mohli používať niektoré dôležité funkcie na mojich webových stránkach, napríklad prihlásenie. Tieto súbory cookie nezhromažďujú žiadne osobné údaje.
 • Funkčné súbory cookie – tieto súbory cookie poskytujú funkcie, ktoré umožňujú pohodlnejšie používanie mojich služieb a umožňujú poskytovať viac personalizovaných funkcií. Napríklad si môžu zapamätať vaše meno a e-mail vo formulároch komentárov, takže nemusíte tieto informácie opätovne zadávať pri ďalšom komentovaní.
 • Súbory cookie služby Analytics – tieto súbory cookie slúžia na sledovanie používania a výkonnosti mojich webových stránok a služieb
 • Reklamné súbory cookie – tieto súbory cookie sa používajú na zobrazovanie reklám, ktoré sú pre vás a vaše záujmy dôležité. Okrem toho sa používajú na obmedzenie počtu zobrazení reklamy. Obyčajne sa umiestňujú na webovú stránku prostredníctvom reklamných sietí s povolením prevádzkovateľa webových stránok. Tieto súbory cookie si pamätajú, že ste navštívili webové stránky a tieto informácie sa zdieľajú s inými organizáciami, ako sú inzerenti. Často súbory na zacielenie alebo reklamné súbory cookie budú prepojené s funkciami stránok, ktoré poskytuje iná organizácia.

Súbory cookie môžete povoliť alebo zakázať hneď pri prvej návšteve webovej lokality kliknutím na príslušne tlačidlo v spodnom čiernom pruhu-COOKIEBAR. Takisto môžete neskôr opätovne zrušiť alebo povoliť cookie.
Pomocou nastavení prehliadača môžete odstrániť súbory cookie uložené vo vašom počítači. Prípadne môžete ovládať nejaké cookie pomocou vylepšenia platformy o ochrane osobných údajov, ako je optout.aboutads.info alebo youronlinechoices.com . Viac informácií o súboroch cookie nájdete na stránke allaboutcookies.org .
Na meranie návštevnosti na mojej stránke používame nástroj Google Analytics. Spoločnosť Google má vlastné pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré tu môžete skontrolovať . Ak chcete, aby služba Google Analytics nepoužívala sledovanie, prejdite na stránku odhlásenia služby Google Analytics .

Kontaktné informácie

Úrad pre dohľad
ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
WEB: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

 Zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov

Vyhradzujem si právo vykonať zmenu týchto pravidiel ochrany osobných údajov.
Posledná zmena bola vykonaná dňa 25.01.2020
Tieto pravidla ochrany osobných údajov v súlade z nariadením GDPR nadobúdajú účinnosť dňa 25.mája 2018