PRÁVNE VYHLÁSENIE

Tento blog, Kodi – info, poskytuje informácie a návody týkajúce sa softvéru Kodi a súvisiacich doplnkov. Je dôležité mať na pamäti, že inštalácia a používanie týchto doplnkov môže podliehať autorským právam a právnym obmedzeniam v rôznych krajinách.

Podľa autorského práva je neoprávnené šírenie a používanie chráneného materiálu protizákonné. Niektoré Kodi doplnky môžu poskytovať prístup k obsahu, ktorý je chránený autorskými právami, ako sú filmy, televízne relácie, hudba a ďalšie média. Inštaláciou a používaním takýchto doplnkov na vlastnú zodpovednosť prevznesete riziko porušenia autorských práv a právnych predpisov vášho štátu.

Tento blog, Kodi – info, nepodporuje ani neodporúča porušovanie autorských práv. Poskytujeme informácie a návody pre užívateľov Kodi, aby sme pomohli s technickými aspektmi softvéru a jeho doplnkov. Je však dôležité, aby ste si uvedomovali svoje zákonné povinnosti a dodržiavali autorské práva a právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na obsah, ktorý pristupujete a používate.

Inštaláciou a používaním Kodi doplnkov na vlastnú zodpovednosť prijímate plnú zodpovednosť za svoje činy a následky, ktoré z toho vyplývajú. Kodi – info a jeho autor nebudú niesť žiadnu zodpovednosť za akékoľvek porušenie autorských práv alebo právnych predpisov, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku vášho používania softvéru Kodi a jeho doplnkov.

Odporúčame, aby ste sa riadili autorskými právami a právnymi predpismi vo vašej krajine a využívali len obsah, ktorý je v súlade s týmito právnymi predpismi. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa autorských práv alebo právneho rámca, odporúčame vyhľadať právneho odborníka a konzultovať s ním.