Close

reproduktor

Repráky a repro-sústavy.

21. januára 2017 ELEKTRO reproduktor

reproduktorová sústava

Rozdelenie reproduktorov-aké repráky potrebujem? Čo je to reproduktor alebo ľudovo nazývaný reprák? Reproduktor je elektroakustický menič. Pracuje na elektromagnetickom princípe. Do cievky elektromagnetu, ktorá je vložená v magnetickom poli je privedený nízkofrekvenčný signál zo zosilňovača. Presne podľa amplitúdy napätia kmitá cievka [click to continue…]